Các lỗi thường gặp của Smart Tivi và Cách khắc phục

Thanh Minh 29/02/2024
{tocify}

    Trong quá trình sử dụng Smart TV, bạn có thể gặp khá nhiều lỗi làm gián đoạn đến việc giải trí của bạn. Hôm nay, hãy cùng Điện máy Châu Anh tìm hiểu một số lỗi thường gặp trên Google TV™ hoặc Android TV™ kèm với cách khắc phục ra sao nhé!

Bạn đã biết về  Điều khiển từ xa và các tính năng có sẵn của Google TV chưa?

Một số lỗi thường gặp trong quá trình sử dụng Smart Tivi và phương pháp khắc phục


Nếu một hiện tượng lỗi không mong muốn xuất hiện trong khi sử dụng Tivi của bạn, hãy kiểm tra những điều sau đây:

Triệu chứng

Hình ảnh bất thường, không có hình ảnh, hoặc không có âm thanh cho một kênh Tivi hoặc thiết bị gắn ngoài

Không có âm thanh hoặc âm thanh bị biến dạng, nhiễu âm không mong muốn hoặc âm thanh bị gián đoạn khi phát video hoặc tập tin âm thanh

Video, ảnh hoặc hình thu nhỏ không hiển thị đúng cách hoặc hiển thị màn hình đen

Tính năng phát lại USB, Throw hoặc Chia sẻ màn hình không hoạt động

Ứng dụng không hoạt động chính xác

Khắc phục sự cố

1. Khởi động lại Tivi.

Lưu ý: Để biết thông tin chi tiết, hãy tham khảo bài viết “Làm thế nào để khởi động lại (thiết lập lại) Android TV/Google TV?

2. Tháo mọi thiết bị ngoại vi được kết nối với Tivi.

3. Tắt Tivi và rút dây nguồn (dây điện) khỏi ổ cắm trên tường.

↪ Chờ khoảng 2 phút rồi cắm lại dây nguồn vào ổ cắm trên tường và bật Tivi.

Lưu ý:

- Đối với một số mẫu Google TV, phương pháp thay thế sau đây có tác dụng tương tự: Trên TV, nhấn nút NGUỒN trong khoảng 40 giây hoặc cho đến khi Tivi tắt.

- Nếu bạn kết nối BRAVIA TV với ổ cứng (HDD) bên ngoài, hãy tháo ổ cứng và thử lại.

- Rút dây nguồn (dây điện) của Tivi khỏi ổ cắm trên tường trong một khoảng thời gian để xả lượng điện còn lại trong Tivi. Do đó, dữ liệu không cần thiết và thông tin lỗi trong bộ nhớ sẽ bị xóa và cho phép bạn sử dụng Tivi bình thường trở lại.

4. Khi màn hình chuyển sang màu đen hoặc hình ảnh không hiển thị đúng qua kết nối HDMI/MHL

↪ Hãy thử các phương pháp sau đây để cải thiện tình hình:

Lưu ý: Tivi của bạn có thể không tương thích với kết nối MHL. Để biết chi tiết về thông số kỹ thuật của Tivi, hãy tham khảo hướng dẫn sử dụng.

- Rút và cắm lại cáp HDMI/MHL.

- Rút và cắm lại dây nguồn (dây điện) của thiết bị được kết nối hoặc khởi động lại thiết bị.

5. Nếu bạn gặp phải tình trạng hình ảnh hoặc âm thanh bất thường

Hãy đặt lại các cài đặt hình ảnh hoặc âm thanh:

Cài đặt hình ảnh

A. Mở màn hình Settings (Cài đặt).

Cách truy cập Settings (Cài đặt)

👉 Nếu điều khiển từ xa có nút Cài đặt nhanh (hoặc ), nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh) và chọn  Settings (Cài đặt).

👉 Nếu điều khiển từ xa không có nút Cài đặt nhanh ( hoặc ), nhấn nút HOME và chọn  Settings (Cài đặt).

B. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:

+ Chọn Display and Sound (Hiển thị và Âm thanh) → Picture & Sound (Hình ảnh và âm thanh) → Picture (Hình ảnh) → Reset picture settings for Standard* (Đặt lại cài đặt ảnh cho Tiêu chuẩn) → Yes (Có).

+ Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Picture (Hình ảnh) → Reset picture settings for Standard* (Đặt lại cài đặt ảnh cho Tiêu chuẩn) → Yes (Có).

+ Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Picture (Hình ảnh) → Advanced settings (Cài đặt nâng cao) → Reset (Thiết lập lại).

+ Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Picture adjustment (Điều chỉnh hình ảnh) → Advanced (Nâng cao) → Reset (Thiết lập lại).

+ Chọn Display (Hiển thị) → Picture (Hình ảnh) → Advanced settings (Cài đặt nâng cao) → Reset (Thiết lập lại).

+ Chọn BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA) → Picture adjustment (Điều chỉnh hình ảnh) → Advanced (Nâng cao) → Reset (Thiết lập lại).

* Tên cài đặt có thể khác tùy theo Picture mode (Chế độ hình ảnh) được chọn.

Cài đặt âm thanh

A. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).

Cách truy cập Settings (Cài đặt)

👉 Nếu điều khiển từ xa có nút Cài đặt nhanh ( hoặc ), nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh) và chọn  Settings (Cài đặt).

👉 Nếu điều khiển từ xa không có nút Cài đặt nhanh ( hoặc ), nhấn nút HOME và chọn  Settings (Cài đặt).

B. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:

+ Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Sound (Âm thanh) → Reset (Thiết lập lại) → Yes (Có).

+ Chọn Display & Sound (Hiển thị & Âm thanh) → Sound adjustment (Điều chỉnh âm thanh) → Advanced (Nâng cao) → Reset (Thiết lập lại).

+ Chọn Sound (Âm thanh) → Sound (Âm thanh) → Advanced settings (Cài đặt nâng cao) → Reset (Thiết lập lại).

+ Chọn BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA) → Sound adjustment (Điều chỉnh âm thanh) → Advanced (Nâng cao) → Reset (Thiết lập lại).

6. Cập nhật phần mềm là một chương trình cập nhật bổ sung các tính năng mới và sửa chữa các lỗi.

↪ Bạn nên kết nối BRAVIA TV với Internet và đặt tùy chọn Automatic Software Update (Cập nhật phần mềm tự động) thành On (Bật).

Lưu ý: Để biết thêm thông tin, hãy tham khảo bài viết “Cách cập nhật phần mềm.”

7. Nếu tình hình không cải thiện sau khi thực hiện cập nhật phần mềm thì sự cố có thể phát sinh từ nguồn khác.

↪ Hãy thử tìm kiếm các Câu hỏi thường gặp khác

Lưu ý: Nếu bạn đã tải xuống các ứng dụng không phải là ứng dụng đã được cài đặt sẵn, những ứng dụng đó có thể ảnh hưởng đến hoạt động của Tivi. Tham khảo phần Xem liệu ứng ☞dụng đã tải xuống có gây ra sự cố không.

Xem liệu ứng dụng đã tải xuống có gây ra sự cố không

    Trước tiên, hãy khởi động Tivi ở Safe Mode (Chế độ an toàn) và kiểm tra xem hiện tượng lỗi này có tiếp tục xảy ra hay không khi tắt ứng dụng đã tải xuống. Để biết chi tiết về cách vận hành Tivi ở Safe Mode (Chế độ an toàn), hãy tham khảo bài viết “Làm thế nào để bật hoặc tắt Chế độ an toàn?”

Nếu bạn có thể khởi động Tivi ở Safe Mode (Chế độ an toàn) và xác nhận rằng ứng dụng đã tải xuống đang ảnh hưởng tới hoạt động của Tivi, hãy thử các bước khắc phục sự cố sau đây:

1. Từ Google Play Store (Cửa hàng Google Play), cập nhật ứng dụng đã tải xuống mà bạn cho rằng đang gây ra sự cố lên phiên bản mới nhất hiện có.

2. Làm theo các bước sau đây để thực hiện quy trình Clear data (Xóa dữ liệu):

A. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).

Cách truy cập Settings (Cài đặt)

👉 Nếu điều khiển từ xa có nút Cài đặt nhanh ( hoặc ), nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh) và chọn  Settings (Cài đặt).

👉 Nếu điều khiển từ xa không có nút Cài đặt nhanh ( hoặc ), nhấn nút HOME và chọn  Settings (Cài đặt).

B. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:

+ Chọn Apps (Ứng dụng) → See all apps (Xem tất cả ứng dụng) → ứng dụng gặp sự cố. (Android™ 9 trở lên)

+ Chọn Apps (Ứng dụng) → ứng dụng gặp sự cố trong danh mục System app (Ứng dụng hệ thống) hoặc Running app (Ứng dụng đang chạy). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)

C. Chọn Clear data (Xóa dữ liệu) rồi chọn OK.

3. Tham khảo trang web ứng dụng, địa chỉ email được liệt kê hoặc FULL DESCRIPTION (MÔ TẢ ĐẦY ĐỦ) của từng ứng dụng.

Lưu ý: Các bước thực hiện bên dưới có thể được thay đổi mà không cần thông báo trước.

- Đối với Google TV

A. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh).

B. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:

Chọn Settings (Cài đặt) → Apps (Ứng dụng) → See all apps (Xem tất cả ứng dụng) → Show system apps (Hiển thị ứng dụng hệ thống) → Google Play Store (Cửa hàng Google Play) → Open (Mở).

Chọn Settings (Cài đặt) → Apps (Ứng dụng) → See all apps (Xem tất cả ứng dụng) → Google Play Store (Cửa hàng Google Play) (Play Store) → Open (Mở).

C. Chọn biểu tượng phía trên bên phải và chọn Manage apps and games (Quản lý ứng dụng và trò chơi).

- Đối với Android TV

A. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.

B. Chọn Google Play Store.

Lưu ý: Đối với Android 8.0 trở lên, chọn Apps (Ứng dụng) rồi chọn Google Play Store (Cửa hàng Google Play) (Play Store).

C. Chọn My Apps (Ứng dụng của tôi).

D. Chọn ứng dụng sau đó chọn FULL DESCRIPTION (MÔ TẢ ĐẦY ĐỦ).

4. Cân nhắc gỡ cài đặt ứng dụng.

    Vui lòng liên hệ dịch vụ sửa chữa tivi tại nhà của chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất và nhanh nhất.

    Vậy là bạn đã bổ sung thêm được 5 lỗi thường gặp trên Smart Tivi kèm với cách khắc phục tương ứng rồi nhé. Nếu gặp phải khó khăn gì, bạn hãy để lại bình luận phía dưới, Điện máy Châu Anh sẽ hỗ trợ sớm cho bạn.


👉 Có thể bạn quan tâm: Khắc phục sự cố Tivi không hoạt động bình thường sau khi cập nhật phần mềm


Tags:
Bạn đang xem: Các lỗi thường gặp của Smart Tivi và Cách khắc phục

Giỏ hàng