Cách khôi phục Tivi về cài đặt gốc

Thanh Minh 12/03/2024
{tocify}
    Sau một ngày làm việc mệt mỏi, bạn muốn vừa nằm nghỉ ngơi thư giãn vừa được theo dõi các trận bóng yêu thích hay được xem các bộ phim hay trên Tivi. Tuy nhiên qua một thời gian sử dụng, chiếc Tivi của bạn ngày càng trở nên chậm, thậm chí là Tivi bị tắt đi khởi động lại liên tục, làm ảnh hưởng đến việc tận hưởng các tiện ích trên tivi cũng như ảnh hưởng đến việc thư giãn của bạn khiến bạn cảm thấy rất khó chịu. Thấu hiểu được tình hình trên, Điện máy Châu Anh sẽ hướng dẫn bạn cách khôi phục cài đặt gốc cho tivi để giải phóng dung lượng tồn và khắc phục các nguyên nhân khiến Tivi bị chậm. Cùng theo dõi bài viết dưới đây nhé!
Cách khôi phục Tivi về cài đặt gốc

Chú ý: Nếu bạn cần xác nhận loại mẫu Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải Google TV, Android TV hay loại Tivi khác không.

Bước 1: Thiết lập lại nguồn

Trước tiên, hãy thử Thiết lập lại nguồn nếu bạn chưa thực hiện thao tác này. Thao tác Thiết lập lại nguồn thường không đặt lại các cài đặt, ví dụ như những cài đặt được đề cập bên dưới Cảnh báo, về cài đặt gốc. Nếu bạn đã thiết lập lại nguồn, hãy chuyển sang bước tiếp theo.

Bước 2: Khôi phục dữ liệu gốc

CẢNH BÁO! Khôi phục cài đặt gốc sẽ xóa tất cả các cài đặt tùy chỉnh, bao gồm kênh, thông tin tài khoản (chẳng hạn như tài khoản Google), dữ liệu hệ thống và ứng dụng, ứng dụng đã tải xuống, cài đặt mạng có dây và Wi-Fi, cài đặt khóa trẻ em và dữ liệu của thiết bị máy ảnh. Tivi sẽ trở về trạng thái như lúc mua.

Chọn loại Tivi của bạn:

Mẫu Google TV

    1. Mở màn hìnhSettings (Cài đặt).
- Cách truy cập Settings (Cài đặt)
    • Nếu điều khiển từ xa có nút Cài đặt nhanh (hoặc ), nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh) và chọn   Settings (Cài đặt).
    • Nếu điều khiển từ xa không có nút Cài đặt nhanh (hoặc ), nhấn nút HOME và chọn  Settings (Cài đặt).
Lưu ý: Nếu nút Quick Settings (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa không hoạt động, hãy tham khảo Sử dụng menu Help (Trợ giúp). (Ngoại trừ các dòng W8K, W8L, X74K, X75K, X64L, X70L, X74L, X75L và X77L.)
    2. Chọn  Cài đặt.
    3. Chọn System (Hệ thống).
    4. Chọn About (Thông tin).
    5. Chọn Reset (Thiết lập lại).
    6. Chọn Factory data reset (Thiết lập lại dữ liệu ban đầu).
Lưu ý: Nếu bạn không muốn tiếp tục Factory data reset (Khôi phục cài đặt gốc), hãy chọn Cancel (Hủy) hoặc nhấn nút Back trên điều khiển từ xa.
    7. Chọn Erase everything (Xóa tất cả).
Lưu ý: Nếu không thể sử dụng nút Quick settings (Cài đặt nhanh), hãy thử các bước sau đây. (Ngoại trừ các dòng W8K, W8L, X74K, X75K, X64L, X70L, X74L, X75L và X77L.)

Sử dụng menu Help (Trợ giúp)
    1. Trên điều khiển từ xa của Tivi, nhấn nút HELP hoặc nhấn nút(Ngõ vào) và chọn Trợ giúp.
Lưu ý: Nếu Trợ giúp không được hiển thị trong màn hình lựa chọn ngõ vào, hãy chọn Chỉnh sửa và thêm Trợ giúp.
    2. Chọn Manual (Help Guide) (Hướng dẫn sử dụng (Hướng dẫn trợ giúp)).
    3. Chọn Settings (Cài đặt).
    4. Chọn Using the Quick Settings (Sử dụng Cài đặt nhanh).
    5. ChọnSettings (Cài đặt).
    6. Chọn System (Hệ thống).
    7. Chọn About (Thông tin).
    9. Chọn Reset (Thiết lập lại).
    10. Chọn Factory data reset (Thiết lập lại dữ liệu ban đầu).
    11. Chọn Erase everything (Xóa tất cả).

 Các mẫu Android TV

Lưu ý:
+ Có thể khôi phục một số dữ liệu ứng dụng nếu Ứng dụng được đồng bộ hóa với tài khoản Google của bạn.

    👉 Android 9, Android 10:

HOME Settings (Cài đặt) — Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) hoặc Accounts & Sign-In (Tài khoản & Đăng nhập) — Google Choose synced apps (Chọn ứng dụng đã đồng bộ hóa) — chọn các mục đồng bộ hóa với tài khoản — Sync now (Đồng bộ hóa ngay)

    👉 Android 7.0, Android 8.0:

HOME Settings (Cài đặt) — Google Choose synced apps (Chọn ứng dụng đã đồng bộ hóa) trong Sync (Đồng bộ hóa) — chọn các mục đồng bộ hóa với tài khoản — Sync now (Đồng bộ hóa ngay)

    👉 Android 6.0:

HOME Settings (Cài đặt) — Personal (Cá nhân) — Google Choose synced apps (Chọn ứng dụng đã đồng bộ hóa) trong Sync (Đồng bộ hóa) — chọn các mục đồng bộ hóa với tài khoản — Sync now (Đồng bộ hóa ngay)

+ Quá trình khôi phục cài đặt gốc có thể mất vài phút. Vui lòng chờ cho đến khi bạn nhận được thông báo rằng quá trình này đã hoàn tất.
+ Sau khi quá trình Khôi phục cài đặt gốc hoàn tất thành công, Tivi sẽ tiếp tục chuyển sang tiện ích Thiết lập ban đầu. Bạn sẽ cần phải đồng ý với Điều khoản dịch vụ và Chính sách bảo mật của Google.
+ Nếu bạn sử dụng Điều khiển cảm ứng từ xa, phải kích hoạt lại trình tự ghép nối sau khi khôi phục cài đặt gốc.

Cách khôi phục cài đặt gốc

Quy trình thao tác khác nhau tùy thuộc vào trạng thái của Tivi.

Lưu ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành.

    1. Bật Tivi.
    2. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.
Lưu ý: Nếu nút HOME trên điều khiển từ xa không hoạt động, tham khảo phần Nếu màn hình Home không hiển thị.
    3. Chọn  Cài đặt.
    4. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
• Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Reset (Thiết lập lại).
• Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — About (Thông tin) — Reset (Thiết lập lại), Factory reset (Khôi phục cài đặt gốc) hoặc Factory data reset (Thiết lập lại dữ liệu ban đầu).
• Chọn Storage & Reset (Lưu trữ & Thiết lập lại).
    5. Chọn Factory data reset (Thiết lập lại dữ liệu ban đầu) hoặc Reset (Thiết lập lại).
màn hình cài đặt thiết lập lại dữ liệu ban đầu

    6. Chọn Erase Everything (Xóa tất cả).
Lưu ý:
• Nếu được đề nghị cung cấp mật khẩu, hãy nhập mật khẩu cho Khóa trẻ em (Truyền hình).
• Đối với các dòng X7 và W8: Bỏ qua bước này.
    7. Chọn Yes (Có).
Lưu ý: Nếu màn hình Home không hiển thị (nút HOME trên điều khiển từ xa không hoạt động), hãy kiểm tra các mục sau đây.

Đối với các dòng X74H_X75H, X7 và W8

Nếu có phản hồi khi bạn nhấn nút  ACTION hoặc Quick Settings (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa, hãy làm theo quy trình sau đây.
  1. Nhấn nút  ACTION hoặc Quick Settings (Cài đặt nhanh) trên điều khiển từ xa.
  2. Chọn Settings (Cài đặt).
  3. Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị).
  4. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
• Chọn About (Thông tin) — Factory reset (Khôi phục cài đặt gốc) hoặc Factory data reset (Thiết lập lại dữ liệu ban đầu) — Factory data reset (Thiết lập lại dữ liệu ban đầu).
• Chọn Reset (Thiết lập lại).
• Chọn About (Thông tin) — Reset (Thiết lập lại).

Đối với các mẫu khác

Nếu có phản hồi khi bạn nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa, hãy làm theo quy trình dưới đây.
Lưu ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo mẫu máy hoặc phiên bản hệ điều hành.
  1. Bật Tivi.
  2. Nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa.
  3. Trong How to use your TV (Cách sử dụng Tivi của bạn), chọn Manual (Help Guide) (Hướng dẫn sử dụng (Hướng dẫn trợ giúp)) hoặc Help Guide (Hướng dẫn trợ giúp).
  4. Chọn Settings (Cài đặt).

minh họa màn hình cài đặt

    5. Chọn Configuring the TV (Cấu hình Tivi).
    6. Chọn Watching TV (Tivi đang xem) hoặc TV (Tivi).
    7. Chọn  Cài đặt.
Hình ảnh màn hình cho Hướng dẫn trợ giúp

    8. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
• Chọn Device Preferences (Tùy chọn thiết bị) — Reset (Thiết lập lại). (Android 9)
• Chọn Storage & reset (Lưu trữ & thiết lập lại). (Android 8.0 hoặc cũ hơn)
    9. Chọn Factory data reset (Thiết lập lại dữ liệu ban đầu).
    10. Chọn Erase Everything (Xóa tất cả).
Lưu ý: Nếu được đề nghị cung cấp mật khẩu, hãy nhập mật khẩu cho Khóa trẻ em (Truyền hình).
    11. Chọn Yes (Có).

KẾT LUẬN
    👉 Trên đây là toàn bộ các bước để khôi phục lại Tivi chi tiết và dễ thực hiện nhất đối với từng dòng tivi cụ thể. Hy vọng thông tin trong bài hữu ích với bạn. Chúc bạn thực hiện thành công!
    👉 Nếu bạn đã thực hiện các bước nêu trên nhưng Tivi của bạn không cải thiện hoặc cải thiện không đáng kể thì có lẽ nó đã mắc phải lỗi liên quan đến phần cứng và bạn không thể tự sửa chữa. Vậy nếu gặp tình trạng đó, hãy liên hệ ngay tới Dịch vụ sửa tivi tại nhà của chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất và chính xác nhất.


Tags:
Bạn đang xem: Cách khôi phục Tivi về cài đặt gốc

Giỏ hàng