Hướng dẫn kiểm tra tín hiệu WiFi trên Tivi

Thanh Minh 08/03/2024
{tocify}

Tín hiệu WiFi chập chờn có thể là do đường truyền internet, các thiết bị kết nối bị lỗi hay chỉ đơn giản là do việc lắp đặt chưa hợp lý. Bên cạnh đó, còn nhiều nguyên nhân khác có thể dẫn đến tình trạng wifi không ổn định này. Hôm nay hãy cùng Điện máy Châu Anh tìm hiểu cụ thể và tham khảo các cách xử lý đơn giản, hiệu quả nhé.

Hướng dẫn kiểm tra tín hiệu WiFi trên Tivi

Nếu tín hiệu Wi-Fi thỉnh thoảng hoặc thường xuyên ngắt kết nối, trước tiên hãy kiểm tra biểu tượng mạng hoặc trạng thái ký hiệu mạng trên màn hình menu Tivi. Sau khi kiểm tra, hãy chọn Tivi của bạn và thử làm theo các bước sau đây:

Lưu ý: Nếu Tivi không thể kết nối với Wi-Fi, hãy tham khảo bài viết Không thể kết nối BRAVIA TV với Internet: cách thực hiện chẩn đoán mạng.

Kiểm tra trạng thái của biểu tượng mạng hoặc chú thích mạng

Lưu ý: Để biết loại mẫu Tivi của bạn, hãy tham khảo bài viết Cách kiểm tra xem BRAVIA TV của bạn có phải GoogleTV™, Android TV™ hay loại Tivi khác không.

Dòng W8L, X64L, X70L, X74L, X75L, X77L, W8K, X74K, X75K, W8, X7, X74H và X75H

A. Mở màn hìnhSettings (Cài đặt).

- Cách truy cập Settings (Cài đặt)

     Nếu điều khiển từ xa có nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).
  2. Chọn  Cài đặt.

    • Nếu điều khiển từ xa không có nút  Quick Settings (Cài đặt nhanh):

  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
  2. Chọn  Cài đặt.

B. Chọn Network & Internet (Mạng & Internet) — SSID đã kết nối.

C. Tùy thuộc vào ký hiệu, hãy làm như sau:

    • Nếu Tivi không kết nối với bộ định tuyến Wi-Fi, chú thích Saved network (Mạng đã lưu) sẽ hiển thị bên dưới SSID. Kiểm tra các mục 4 5 trong phần Các mục xác nhận.

    • Nếu ký hiệu Saved network (Mạng đã lưu) không xuất hiện, hãy kiểm tra trạng thái kết nối SSID trong bảng sau đây rồi kiểm tra các mục xác nhận tương ứng dưới đây.

Ký hiệu

Trạng thái hoặc các mục xác nhận

Signal Strength: Fair hoặc Poor (Cường độ tín hiệu: Yếu)

Cường độ tín hiệu Wi-Fi yếu. Kiểm tra các mục 1, 2, 3, 56 trong phần Các mục xác nhận.

Internet connection: No internet (Kết nối Internet: Không có Internet)

Tivi được kết nối với bộ định tuyến Wi-Fi nhưng không kết nối được Internet. Kiểm tra mục 4 trong phần Các mục xác nhận.

Các mẫu Google TV khác và các mẫu Android TV được liệt kê bên dưới

Mẫu Android TV được hỗ trợ: Dòng A8H, A9S, X9000H, X80H, X81H, X85H, X90H, X91H (49, 85), X95H (55, 65, 75), Z8H, Z9H

A. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).

- Cách truy cập Settings (Cài đặt)

    • Nếu điều khiển từ xa có nút Cài đặt nhanh (hoặc ), nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh) và chọn  Settings (Cài đặt).

    • Nếu điều khiển từ xa không có nút Cài đặt nhanh ( hoặc ), nhấn nút HOME và chọn  Settings (Cài đặt).

B. Kiểm tra chú thích bên dưới Network & Internet (Mạng & Internet).

Lưu ý: Màn hình hiển thị có thể khác tùy theo thiết bị hoặc phiên bản hệ điều hành. Hãy xem ví dụ sau đây.

Màn hình hiển thị kết nối mạng

Tùy thuộc vào ký hiệu, hãy làm như sau:

    • Nếu Tivi không kết nối với bộ định tuyến Wi-Fi, chú thích No network connected (Không kết nối mạng được) sẽ xuất hiện. Kiểm tra các mục 4 5 trong phần Các mục xác nhận.

    • Nếu không xuất hiện ký hiệu No network connected (Không kết nối mạng được), hãy chọn Network & Internet (Mạng & Internet), kiểm tra trạng thái kết nối SSID trong bảng sau đây, sau đó kiểm tra các mục xác nhận tương ứng.

Biểu tượng hoặc ký hiệu

Trạng thái hoặc các mục xác nhận

  


Cường độ tín hiệu Wi-Fi yếu. Kiểm tra các mục 1, 2, 3, 56 trong phần Các mục xác nhận.

Connected (Đã kết nối), no internet (không có internet) hoặc Sign into network (Đăng nhập vào mạng)

Tivi được kết nối với bộ định tuyến Wi-Fi nhưng không kết nối được Internet. Kiểm tra mục 4 trong phần Các mục xác nhận.

Mẫu Android khác

Chọn phiên bản hệ điều hành Android TV của bạn.

Lưu ý: Để biết cách kiểm tra phiên bản hệ điều hành, hãy tham khảo bài viết Google TV™/Android TV™ sử dụngphiên bản hệ điều hành Android nào?

 Android 9 hoặc Android 8.0

1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.

2. ChọnApps (Ứng dụng) và chọn Help (Trợ giúp).

Lưu ý: Bạn cũng có thể hiển thị màn hình Help (Trợ giúp) bằng cách nhấn nút HELP trên điều khiển từ xa.

3. Chọn View network status (Xem trạng thái mạng) trong danh mục Troubleshooting and system information (Gỡ rối và thông tin hệ thống) và nhấn nút Enter.

4. Kiểm tra trạng thái biểu tượng Signal strength (Cường độ tín hiệu).

Kiểm tra trạng thái biểu tượng Signal strength (Cường độ tín hiệu)

5. Kiểm tra trạng thái kết nối trong bảng sau đây và kiểm tra các mục xác nhận tương ứng.

Biểu tượng

Trạng thái hoặc các mục xác nhận


Tín hiệu: Mạnh

Tín hiệu: Yếu

Kiểm tra các mục 1, 2, 3, 56 trong phần Các mục xác nhận.


 Android 7.0 hoặc cũ hơn

1. Nhấn nút HOME trên điều khiển từ xa.

2. Cuộn xuống danh mục Settings (Cài đặt).

3. Kiểm tra trạng thái biểu tượng mạng.

Kiểm tra trạng thái biểu tượng mạng

4. Kiểm tra trạng thái kết nối trong bảng sau đây và kiểm tra các mục xác nhận tương ứng.

Biểu tượng

Trạng thái hoặc các mục xác nhận

 


Cường độ tín hiệu Wi-Fi yếu. Kiểm tra các mục 1, 2, 3, 56 trong phần Các mục xác nhận.

 


Tivi không kết nối với bộ định tuyến Wi-Fi. Kiểm tra các mục 4 5 trong phần Các mục xác nhận.

 


Tivi được kết nối với bộ định tuyến Wi-Fi nhưng không kết nối được Internet. Kiểm tra các mục 4 trong phần Các mục xác nhận.


Các mẫu Tivi khác

    Bỏ qua bước này và chuyển tới phần Các mục xác nhận, sau đó kiểm tra tất cả các mục.

Mục xác nhận

  1. Cường độ tín hiệu Wi-Fi yếu: Nếu tín hiệu yếu, có thể cải thiện bằng cách đặt bộ định tuyến Wi-Fi gần Tivi.
  2. Tivi quá gần bộ định tuyến: Nếu Tivi và bộ định tuyến quá gần nhau, có thể không liên lạc được. Bạn nên để Tivi và bộ định tuyến cách nhau hơn 1 mét.
  3. Các thiết bị Wi-Fi khác được dùng trong cùng mạng: Nếu các thiết bị khác tải về các tập tin có dung lượng lớn như video, tốc độ của mạng có thể bị chậm. Trong trường hợp này, bạn nên dừng tải về video.
  4. Thiết lập lại Tivi, bộ định tuyến và modem: Có thể cải thiện tín hiệu kết nối Wi-Fi bằng cách cài đặt lại các thiết bị này.

Để thiết lập lại Tivi, hãy tham khảo các bài viết sau đây:

    • Các mẫu Google TV và Android TV: Làm thế nào để khởi động lại (thiết lập lại) Google TV/Android TV?

    • Các mẫu Tivi khác: Cách thiết lập lại nguồn trên Tivi Sony

Để đặt lại bộ định tuyến hoặc chế độ, hãy xem phần hướng dẫn thao tác trên thiết bị.

     5. Nhiễu từ các thiết bị không dây khác, thiết bị điện hoặc môi trường: Nếu nhiều thiết bị không dây hoặc thiết bị điện, ví dụ như lò vi sóng được dùng ở nhà, hiệu suất Wi-Fi của Tivi có thể bị ảnh hưởng. Hãy tắt các thiết bị không dây/thiết bị điện này hoặc để chúng cách xa Tivi. Nhiễu điện từ cũng có thể xảy ra tùy vào môi trường lắp đặt Tivi. Nếu bạn có thể thay đổi môi trường, hãy thay đổi vị trí lắp đặt và kiểm tra xem hiệu suất có được cải thiện không.

 ➡ Các thiết bị có thể gây ra nhiễu điện từ

• Lò vi sóng

• Điện thoại không dây

• Thiết bị Bluetooth

• Bộ điều khiển đóng mở cửa gara

• Đồ chơi không dây, v.v.

Các môi trường có thể gây ra nhiễu điện từ

• Các vị trí tạo ra nhiễu điện từ như gần đường truyền lớn

• Các vị trí tạo tĩnh điện

• Các vị trí nơi tường, bàn hoặc cửa có bề mặt kim loại, v.v.

     6. Cài đặt băng tần của bộ định tuyến Wi-Fi: Tùy thuộc vào bộ định tuyến Wi-Fi của bạn, tần số 2.4GHz, 5GHz hoặc 6GHz có thể khả dụng. Nếu có sẵn dải tần 5GHz hoặc 6GHz, bạn nên sử dụng một trong các tần số đó. (6GHz có sẵn sẽ tùy thuộc vào quốc gia)

Lưu ý: Vui lòng kiểm tra thông số kỹ thuật của Tivi để xem tần số nào được hỗ trợ. Để biết cách tìm thông số kỹ thuật, hãy tham khảo bài viết Làm cách nào để tìm thông số kỹ thuật (kíchthước, trọng lượng, cổng kết nối, giá treo tường, v.v.) cho Tivi?

 

KẾT LUẬN

👉 Nếu bạn vẫn gặp phải các sự cố mạng sau khi đã làm theo tất cả các bước trên, bạn nên dùng kết nối mạng LAN có dây từ modem hoặc bộ định tuyến.

👉 Các giải pháp kiểm tra tín hiệu Wifi cho tivi nêu trên đều khá đơn giản và dễ dàng thực hiện. Bạn có thể thử kết nối có dây và không dây để xem thử phương pháp nào phù hợp, đảm bảo tốc độ ổn định, không ảnh hưởng đến trải nghiệm giải trí của bạn. Hy vọng qua bài viết, các bạn đã biết được cách kiểm tra tín hiệu Wifi cho tivi Sony đơn giản, dễ dàng để áp dụng khi cần!

👉 Trong quá trình thực hiện kiểm tra kết nối Wifi, nếu không thể kết nối được với mạng Internet hãy gọi nhân viên hỗ trợ mạng nhờ giúp đỡ hoặc nếu xảy ra các lỗi về phần cứng mà quý khách không thể tự sửa chữa tại nhà, hãy liên hệ ngay tới dịch vụ sửa tivi tại nhà của Điện máy Châu Anh để được hỗ trợ nhanh nhất và chính xác nhất.Có thể bạn quan tâm: Cách kiểm tra kết nối mạng khi Smart TV mất kết nối Internet

Tags:
Bạn đang xem: Hướng dẫn kiểm tra tín hiệu WiFi trên Tivi

Giỏ hàng