Phần 1: Khắc phục điều khiển bằng giọng nói không hoạt động

Thanh Minh 06/03/2024
{tocify}
    Hiện nay, với các thiết bị thông minh như điện thoại, laptop hay Smart tivi, chức năng tìm kiếm bằng giọng nói hỗ trợ bạn truy cập nhanh vào nội dung yêu thích mà không cần phải nhấn nút trên remote. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, tính năng này có thể xảy ra lỗi không mong muốn. Bài viết của Điện máy Châu Anh sẽ hướng dẫn bạn cách khắc phục lỗi điều khiển bằng giọng nói không hoạt động trên Tivi để bạn có thể tự khắc phục lỗi một cách đơn giản tại nhà.

Khắc phục lỗi điều khiển bằng giọng nói không hoạt động


Lưu ý trước khi bắt đầu


    Trước khi tiến hành các bước khắc phục sự cố khác, hãy xác nhận rằng điều khiển từ xa có nút hoặc ký hiệu Micrô hay không. Các điều khiển từ xa có hỗ trợ nhận dạng giọng nói sẽ có nút hoặc ký hiệu đó.

Lưu ý:
    + Vị trí của nút hoặc ký hiệu Micrô  trên điều khiển từ xa có thể khác nhau tùy thuộc vào khu vực và model máy. Vui lòng tham khảo hướng dẫn sử dụng để biết chi tiết.
    + Nếu nút Micrô  /chức năng điều khiển bằng giọng nói không hoạt động trên thiết bị Điều khiển từ xa bằng giọng nói của bạn sau khi cập nhật Tivi hoặc sau khi thay mới thiết bị Điều khiển từ xa bằng giọng nói, hãy tham khảo bài viết Cách ghép nối hoặc ghép nối lại điều khiển từ xa không dây hoặc Điều khiển từ xa bằng giọng nói với Google TV™ hoặc Android TV™ của bạn.
    + Đối với các mẫu Google TV™: Nếu Tivi được thiết lập làm Tivi cơ bản, tính năng nhận dạng giọng nói qua điều khiển từ xa sẽ không hoạt động. Tivi phải được thiết lập như một Google TV.


Đối với những Tivi không đi kèm điều khiển từ xa như hình trên, bạn có thể sử dụng một trong hai cách sau thay cho chức năng nhận dạng giọng nói của Tivi.

  1. Sử dụng bàn phím ảo.
  2. Sử dụng ứng dụng Google TV trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng của bạn.
Lưu ý: Trong trường hợp này, bạn cần kết nối điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng với cùng một mạng như Tivi.
Để biết chi tiết về các phiên bản hệ điều hành hỗ trợ Google TV, hãy tham khảo trang thích hợp:


Các bước khắc phục sự cố


    Nếu chức năng nhận dạng giọng nói không hoạt động, kể cả khi bạn sử dụng điều khiển từ xa có hỗ trợ chức năng nhận dạng giọng nói, hãy kiểm tra các mục sau.

Bước 1: Đối với các mẫu máy có cài đặt Voice control (Điều khiển bằng giọng nói)

    Hãy đảm bảo rằng chức năng Voice control (Điều khiển bằng giọng nói) đã được đặt là On (Bật).

    1.    Mở màn hìnhSettings (Cài đặt).
- Cách truy cập Settings (Cài đặt)
        + Nếu điều khiển từ xa có nút Cài đặt nhanh (hoặc ), nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh) và chọn  Settings (Cài đặt).
        + Nếu điều khiển từ xa không có nút Cài đặt nhanh ( hoặc ), nhấn nút HOME và chọn   Settings (Cài đặt).
    2. Chọn Accounts and Sign In (Tài khoản và Đăng nhập) → (Tên đăng nhập) → Google Assistant → Voice control (Điều khiển bằng giọng nói) → On (Bật).
Lưu ý: Nếu các cài đặt trên không hiển thị, hãy bỏ qua bước này.

Bước 2: Đảm bảo rằng Tivi của bạn có thể kết nối với Internet.

Đảm bảo rằng Tivi của bạn có thể kết nối với Internet


    Hãy làm theo các bước sau để đảm bảo rằng Tivi của bạn có thể kết nối với Internet.
    1. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).
- Cách truy cập Settings (Cài đặt)
        + Nếu điều khiển từ xa có nút Cài đặt nhanh ( hoặc ), nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh) và chọn  Settings (Cài đặt).
        + Nếu điều khiển từ xa không có nút Cài đặt nhanh ( hoặc ), nhấn nút HOME và chọn  Settings (Cài đặt).

    2. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
        + Chọn Network & Internet (Mạng và Internet) → Network status (Trạng thái mạng) → Check Connection (Kiểm tra kết nối).
        + Chọn Network (Mạng) → Advanced settings (Cài đặt nâng cao) → Network status (Trạng thái mạng) → Check Connection (Kiểm tra kết nối).
Lưu ý:
    + Cần có kết nối Internet để sử dụng chức năng nhận dạng giọng nói.
    + Tùy thuộc vào mẫu máy, bạn cũng có thể kiểm tra trạng thái kết nối Internet bằng cách nhấn nút HELP, sau đó chọn Internet connectivity symptoms (Các dấu hiệu kết nối Internet).
    + Đối với dòng W8, X7 và X75H, hãy kiểm tra trạng thái kết nối mạng trong tùy chọn Network & Internet (Mạng & Internet).

Nếu kết quả chẩn đoán mạng không ổn, hãy tham khảo bài viết Cách thực hiện chẩn đoán mạng khi Android TV™ hoặc Google TV™ không thể kết nối với Internet.

Bước 3: Ghép nối điều khiển từ xa của bạn với Android TV hoặc Google TV để điều khiển từ xa hoạt động.

Lưu ý: Nếu bạn đang sử dụng Bảng cảm ứng điều khiển từ xa cho các kiểu máy ra mắt năm 2015, hãy tham khảo bài viết Cách ghép nối Bảng cảm ứng điều khiển từ xa với Tivi.

    1. Kiểm tra xem điều khiển từ xa đã được đăng ký hay chưa.

Lưu ý: Nếu mẫu Tivi của bạn được ra mắt từ năm 2020 trở đi (Ngoại trừ các dòng W8L, X64L, X70L, X74L, X75L, X77L, W8K, X74K, X75K, W8, X7 và X75H), bạn có thể bỏ qua bước này. Tham khảo bước 2. Bước Đăng ký điều khiển từ xa.

    A. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).
- Cách truy cập Settings (Cài đặt)

+ Nếu điều khiển từ xa có nút Quick Settings (Cài đặt nhanh):
    i. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).
    ii. Chọn  Cài đặt.

+ Nếu điều khiển từ xa không có nút  Quick Settings (Cài đặt nhanh):
    i. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
    ii. Chọn  Cài đặt.
  
    B. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
+ Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa và phụ kiện) → Bluetooth Settings (Cài đặt Bluetooth).
+ Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa & Phụ kiện).
+ Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth).

    C. Kiểm tra xem SONY TV RC MIC 001 hoặc SONY TV VRC 001 đã được đăng ký hay chưa.

👉 Nếu đã được đăng ký:

Hủy đăng ký ghép nối Bluetooth của SONY TV RC MIC 001 hoặc SONY TV VRC 001, rồi đăng ký lại.
i. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).
- Cách truy cập Settings (Cài đặt)
        + Nếu điều khiển từ xa có nút  Quick Settings (Cài đặt nhanh):
  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút  (Quick Settings) (Cài đặt nhanh).
  2. Chọn  Cài đặt.
        + Nếu điều khiển từ xa không có nút  Quick Settings (Cài đặt nhanh):
  1. Trên điều khiển từ xa, nhấn nút HOME.
  2. Chọn  Cài đặt.
ii. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
+ Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa và phụ kiện) → SONY TV VRC 001Unpair (Bỏ ghép nối) → OK.
+ Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa và phụ kiện) → Bluetooth Settings (Cài đặt Bluetooth) → SONY TV RC MIC 001 hoặc SONY TV VRC 001Unpair (Bỏ ghép nối) → OK.
+ Chọn BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA) → Voice Remote Control (Điều khiển từ xa bằng giọng nói) rồi chọn Yes (Có) để bỏ ghép nối.
+ Chọn Bluetooth settings (Cài đặt Bluetooth) → SONY TV RC MIC 001 hoặc SONY TV VRC 001Unpair (Bỏ ghép nối) → OK.
iii. Sau khi bỏ ghép nối điều khiển từ xa, hãy thực hiện đăng ký lại bằng cách làm theo bước 2. Đăng ký điều khiển từ xa.

👉 Nếu nó chưa được đăng ký hoặc không được hiển thị:

    Tham khảo 2. Đăng ký điều khiển từ xa

2. Đăng ký điều khiển từ xa.

    A. Mở màn hình  Settings (Cài đặt).
- Cách truy cập Settings (Cài đặt)
    + Nếu điều khiển từ xa có nút Cài đặt nhanh ( hoặc ), nhấn nút Quick Settings (Cài đặt nhanh) và chọn  Settings (Cài đặt).
    + Nếu điều khiển từ xa không có nút Cài đặt nhanh ( hoặc ), nhấn nút HOME và chọn  Settings (Cài đặt).

    B. Các bước tiếp theo sẽ phụ thuộc vào tùy chọn menu Tivi của bạn:
+ Chọn Remotes & Accessories (Điều khiển từ xa và phụ kiện) → Remote control (Điều khiển từ xa) → Connect via Bluetooth (Kết nối qua Bluetooth) hoặc Activate button (Kích hoạt nút micrô).
+ Chọn BRAVIA Settings (Cài đặt BRAVIA) → Voice Remote Control (Điều khiển từ xa bằng giọng nói).
+ Chọn Remote control (Điều khiển từ xa) → Connect via Bluetooth (Kết nối qua Bluetooth).
+ Chọn Voice Remote Control (Điều khiển từ xa bằng giọng nói) → Activate  button (Kích hoạt nút micrô).

    C. Làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Lưu ý: Quá trình ghép nối có thể thất bại nếu pin ở mức thấp. Trong những trường hợp như vậy, trước khi ghép nối, hãy thay pin mới.

Phần 2: Khắc phục điều khiển bằng giọng nói không hoạt động


Tags:
Bạn đang xem: Phần 1: Khắc phục điều khiển bằng giọng nói không hoạt động

Giỏ hàng